Discography

 

Tiġrif tal-Ġnus – Full Length – December 4th 2020

 1. Nilqgħu...
 2. Nirien ta' Smirna
 3. Elf Qurriegħa għal-Elf Mejjet f'Mitt Qamar
 4. It-Tweġiba
 5. Għadam bla għadd fl-Ilvant tal-Adrijatiku
 6. Belt Stuprata
 7. Agent Orange (Sodom Cover)

Nocte in Ruinis – Live Album – June 1st 2020

 1. Introduction to Ruin 01:46
 2. L-Irmied tal-Ħaruf [Live]
 3. Tibla' L-Ostja [Live]
 4. Meta Ġġarfet l-aħħar ġebla tal-Imnajdra [Live]
 5. Agħtihom il-Mistrieħ li ma ħaqqhomx [Live]
 6. Awtopsja [Live]
 7. Rituale a Cornibus [Live]
 8. Pjanetaċidju [Live]
 9. Desolate Funeral Chant [Inquisition Cover] [Live]

Qilla tal-Qrun – Full Length – April 21st, 2019

 1. Kantiku Kkankrat
 2. Bedwin
 3. Irmied tal-Ħaruf
 4. Tibla' l-Ostja
 5. Taħra x-Xjaten
 6. Qilla tal-Qrun
 7. Il-Waqgħa
 8. Ixrob mill-Kalċi, ja Poplu Mishut!
 9. Ħmieg ta' Isa, Irmied ta' Eluf
 10. Talba għat-Tmiem tal-Ħajja

De Manu Viri Belli – EP- December 29th, 2018

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 5. V

Wirt Misħut – EP- July 1st, 2018

 1. Introduzzjoni
 2. Ħolm il-Ħajbu Kożmiku
 3. Twerżiq ta' Dinja Mitlufa
 4. Kaskata/Demm f'Nixxiegħa
 5. Haeresiarcha
 6. Barka tad-Dlam mill-Ġdid

Kliem it-Tmiem- Full Length- March 27th, 2017

 1. Prefazju qabel ma tieqaf tħabbat il-Qalb
 2. Awtopsja
 3. Lil-Hinn
 4. Nieżel fil-Ħofra
 5. Il-Ħsibijiet tal-Aħħar
 6. Il-Kaġun
 7. Żlieġa
 8. Maqsum Bejn Art u Nar
 9. Għadam Niexef, Injam Mherri
 10. Għatihom il-Mistrieħ li ma Ħaqqhomx
 11. Mitluf f'OOrt
 12. Il-Mewt għad tħaddanna Lkoll
 13. Krib
 14. Bewsa ta'Nar u Mrar
 15. Meta Ġġarfet l-Aħħar Ġebla tal-Imnajdra
 16. Funeral Dawn

Pjanetaċidju – EP – August 31st, 2016

 1. Ġilda Mdewba
 2. Pjanetaċidju
 3. Ingressus FInis
 4. Prometheus
 5. Consummatum est in Sanguinem
 6. Pjanetaċidju (Orkestrali)

Kruha u Kefrija- Full Length – June 19th, 2015

 1. |Ħelsien minn Ruħi
 2. Triegħdet l-Art
 3. Il-Forka w il-Qawqab
 4. Bagħal Nobbli
 5. Qerda ta' Guf
 6. Wiċċ il-Find
 7. Priedka ta' Telfien
 8. Master of Disharmony
 9. Qamar Iswed (Schwarze Sonne)
 10. Il forka w il-Qawqab (Instrumentali)

Posseduti bil-Ħazen- Ep – October 31st, 2014

 1. Mgħaffġin
 2. The Cross and the Hammer
 3. Id-Demm ta' dnubieti jċarċar ħdejn id-dwieli

Difna fl-Infern – Full Length – March 22nd, 2014

 1. Kubrit Fuqi
 2. Labirintika
 3. Qaddisin
 4. Jum il-Qerda
 5. Bewsa ta' Nar u Mrar
 6. L-għażla ta' Minos
 7. Fl-għajnejn għomja tal-Anġli
 8. Aerials

Mera Mkissra – EP – June 13th, 2013

 1. Qajjem l-Għafrid
 2. Meta Ġġarfet l-Aħħar Ġebla tal-Imnajdra
 3. F'Dawl Bati ta' Dar Mwarrba
 4. Saħta ta' Seba' Snin
 5. Ħakem il-Bard f'Lejl Sajfi

Thine Triumphant Death – Split/EP – December 9th, 2008

 1. Thine Triumphant Death
 2. Demolition of Mor(t)ality
 3. We are Legion
 4. Rising from Shadows
 5. Along with Charon (on the Styx)

Maġija Sewda – Full Length – June 13th 2007

 1. Merging with the Ethereal Plane
 2. Insejjaħ il-Mejtin
 3. Fis-Seħer ta' Satana
 4. Niftakar
 5. Iż-Żifna tal-Indannati
 6. Il-Qabda
 7. It-Tbatija
 8. Is-Sentenza

Genesis of Demise – Demo – June 13th, 2006

 1. Memoirs of Misery
 2. Nar li Jsaffi
 3. Pillar of Chaos
 4. Dunkelheit